Sustenuto

"

Build the framework in which to execute the tasks

"
- LTG Christianson -

Wij zijn coach voor bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen en toepassen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verder bieden wij ook training aan, voeren we studies uit voor beleid en doen onderzoek, telkens op het vlak van duurzaamheid. Sustenuto is dé strategische partner voor elke organisatie die wil groeien in duurzaamheid. Daartoe bieden wij een geïntegreerd aanbod met ervaren coaches en een duidelijke aanpak voor een tastbaar resultaat.

Intro
Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
Visie
Sustainability Coach
Missie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen creëren

Intro

Duurzaamheid start door elkaar en de natuurlijke omgeving met respect te behandelen. Dit betekent verantwoordelijkheid opnemen voor de effecten die een organisatie met haar activiteiten creëert. Duurzaamheid omvat dus veel thema’s en vraagt samenwerking met meerdere actoren. Daarnaast kan een organisatie ook bijdragen tot een positieve impact. Een product of dienst biedt dan een concreet antwoord voor een maatschappelijke uitdaging. In deze shared value benadering komt men tot meerwaarde voor organisatie en maatschappij. De visie van het management, de sector, de activiteit en impacten, en stakeholders bepalen hoe een organisatie inzet op verantwoordelijkheid, shared value of beide.
 
Wat betekent “Sustenuto” in dit verband?
 
De naam Sustenuto komt van de Italiaanse muziekterm sostenuto en betekent ‘aanhouden’. Met het sostenutopedaal van de vleugelpiano kan men noten aanhouden terwijl men de melodie verder speelt. Voor Sustenuto staat dit symbool voor de aanhoudende aandacht die nodig is voor een werkelijke integratie van duurzaamheid in de kern van de organisatie. Dit groeiproces is van nature strategisch.
 

Visie

Wij zijn coach voor bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen en toepassen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verder bieden wij ook opleiding aan, voeren we studies uit voor beleid en doen onderzoek, telkens op het vlak van duurzaamheid. Sustenuto wil dé strategische partner zijn voor elke organisatie die wil groeien in duurzaamheid. Daartoe bieden wij een geïntegreerd aanbod met ervaren coaches en een duidelijke aanpak voor een tastbaar resultaat (zie ons engagement).

Missie

De maatschappelijke uitdagingen vragen nieuwe manieren van denken en doen. Duurzaamheid biedt elke organisatie de kans meerwaarde te scheppen. Binnen de organisatie, in de waardeketen en in de samenleving. Het voortbestaan van een organisatie hangt af van haar vermogen in te spelen op een steeds veranderende omgeving. Dit vraagt duurzame producten & diensten, innovatieve business modellen en actieve dialoog met stakeholders. Sustenuto ondersteunt bedrijven, organisaties en overheden die net als wij een positieve bijdrage willen leveren aan de maatschappij via hun activiteiten, producten en diensten.

Onze waarden
Verantwoordelijk heid en respect
Onze klanten
... groeien in duurzaamheid
Onze kwaliteit
... leidt tot tevreden klanten

Onze waarden

Twee waarden staan centraal bij Sustenuto: verantwoordelijkheid en respect. Ze vormen de kern  van duurzaamheid. Sustenuto streeft ernaar deze waarden te beleven als organisatie en in samenwerking met partners en klanten. Dit betekent verantwoordelijkheid opnemen voor de impacten van beslissingen en activiteiten. Zowel binnen de directe invloedssfeer (klanten, partners en collega’s) als naar de maatschappij. Respect uit zich in een gelijkwaardige behandeling van elke betrokken partij, ongeacht een verschil in identiteit of mening. Verantwoordelijkheid en respect zijn in onze visie onderdeel van sterk leiderschap. Door integratie van maatschappelijke belangen komt men tot een krachtig gedragen strategie met effectief resultaat.

Onze klanten

Sustenuto is er voor elke organisatie die wil groeien in duurzaamheid. Zowel organisaties die duurzaamheid strategisch willen verankeren als zij die worstelen met de wat, hoe, en waarom vragen van duurzaamheid. De klant verschilt in functie van de dienst: 

 • Wij coachen voornamelijk grote en multinationale ondernemingen

 • Onze opleidingen bereiken zowel KMO’s, grote ondernemingen als overheden

 • We ondersteunen overheden van stedelijk, regionaal, federaal tot Europees niveau

 • We werken samen met managementscholen  en onderzoeksinstellingen inzake onderzoek en ontwikkeling

KMO's kunnen voor onze diensten beroep doen op de KMO Portefeuille. Het steunpercentage bedraagt 50% met volgende jaarlijkse maximumbedragen:

 • Opleiding                                          2.500 euro

 • Advies                                               2.500 euro

 • Advies Internationaal ondernemen    5.000 euro

 • Strategisch advies                           25.000 euro

Onze kwaliteit

Kwaliteit leidt tot tevreden klanten. In januari 2013 behaalde Sustenuto het Qfor certificaat. Dit is een kwaliteitslabel voor organisaties die opleiding, consultancy en andere kennisdiensten aanbieden. 100% van onze klanten gaven aan dat ze algemeen tot zeer tevreden zijn over de diensten van Sustenuto. Volgende negen deelaspecten van onze werking werden onder de loep genomen:

 1. Voortraject

 2. Uitvoering

 3. Projectmanagement

 4. Rapportering & tools

 5. Consultants

 6. Natraject

 7. Relatiemanagement

 8. Administratie & logistiek

 9. Prijs-kwaliteitsverhouding

Een greep uit de citaten van onze klanten:

 • “Zeer professioneel, gedegen, kennis absoluut top, aangenaam om mee te werken, absoluut interesse in onze activiteiten.”
 • “Innovatief, persoonlijk en meedenkend.”
 • “Professioneel, didactisch sterk, zeer aangenaam om mee te werken.”
 • “Ik was echt onder de indruk van hun presentatie, het was innoverend.”
Ons engagement
... leidt tot tastbare resultaten
Artist in the House
de "Essentie" van dingen
Ons kantoor
... inspirerend en duurzaam

Ons engagement

 Wij engageren ons tot

 • een geïntegreerd aanbod inzake duurzaamheid,

 • met ervaren coaches

 • via een innoverende aanpak

 • voor tastbare resultaten.

geïntegreerd aanbod

Van kennis maken met MVO tot er strategisch mee aan de slag gaan: u bent bij ons aan het juiste adres. Wij bieden een uitgebreid pakket aan diensten voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Hierdoor garanderen we u steeds de laatste kennis en instrumenten. Ons werk voor overheden levert inzicht over het toekomstige beleidskader. Het samenwerken met managementscholen en kennisinstellingen creëert fundamenten voor onze aanpak en methodieken. De projecten met  bedrijven maken onze beleidsontwikkeling realistisch en toepasbaar.

ervaren coaches

Onze coaches zijn ervaren professionals met een passie voor duurzaamheid. Ze werkten meerdere jaren rond duurzaamheid zowel bij bedrijven als overheden. Ze bieden een evenwichtige en omvattende kijk op MVO dankzij hun multidisciplinaire scholing.  Deze varieert van toegepaste economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, ingenieur, productontwikkeling tot communicatiewetenschappen. Ze plaatsen uw uitdaging in een internationaal perspectief dankzij opleiding en/of werkervaring in het buitenland. Samen zijn de coaches vloeiend in Engels, Duits, Frans, Nederlands en Spaans.

duidelijke aanpak

We ontwikkelden het Duurzaam Groei Model als een kader voor de integratie van duurzaamheid. Het beantwoordt zowel aan de noden van een starter als aan die van een leider inzake duurzaamheid. Het Duurzaam Groei Model maakt de essentie van duurzaamheid voor uw organisatie zichtbaar en toepasbaar. Het sluit perfect aan op de internationale standaarden (zoals GRI en ISO 26000) zonder dat het de zware structuur overneemt.

tastbare resultaten

Bij elke samenwerking staan we voor duidelijke afspraken, flexibiliteit en concrete resultaten die blijven doorwerken in uw organisatie. Tastbare resultaten kunnen bestaan uit een helder zicht op wat MVO voor uw organisatie betekent, welke duurzaamheiddoelen belangrijk zijn, welke acties zinvol zijn, hoe u deze het best uitvoert en met welke stakeholders. In essentie leiden de tastbare resultaten voor de organisatie tot meer betrokken personeel, een betere reputatie en een sterkere positie in de markt.

Artist in the House

De achtergrondfoto's maken onderdeel van de "Essence" uitgave van Florian Müller. Florian is van nature een gepassioneerd fotograaf, gedreven door conceptualisering van de wereld. De "Essence" verzameling gaat terug naar de basis, de "Essentie" van dingen. Van diverse landschapsfoto's wordt één pixel verticaal uitgesneden en horizontaal verlengd.

Concepten maken ook essentieel onderdeel van het werk van Sustenuto als strategie consultant in MVO en duurzame ontwikkeling. Op onze eigen wijze beleven wij ons werk als kunst of ambacht dat 'in fine' organisaties terugbrengt naar de "Essentie".  

Ons kantoor

Impact House is een dynamische hub voor changemakers, gedreven mensen die op ondernemende wijze oplossingen bieden voor de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die de status quo in vraag durven stellen en een duurzame maatschappelijke impact nastreven. Het is centraal gelegen in het Europees district in Brussel.

Kernteam

Dirk Le Roy

Dirk Le Roy is stichter en directeur van Sustenuto. Hij voelt zich in zijn element als coach voor managementteams van grote ondernemingen en in samenwerking met beleidsactoren en kennisinstellingen. Hij is van nature helder in analyse, doelgericht en participatief.

Hij begeleidde het eerste Lerend Netwerk in België inzake duurzaamheid ‘Kring Onderneming & Duurzame ontwikkeling’ van de Koning Boudewijnstichting. Hij heeft ruime ervaring in samenwerking met regionale en federale overheden alsook de Europese Commissie, de Wereldbank en met Europese managementscholen.

Dirk is van opleiding bio-ingenieur, studeerde verder in het buitenland en volgde een executive MBA van de Vlerick Leuven Gent Management School. Tot 2005 was hij Directeur van milieustudiebureau Ecolas dat meerdere jaren erkenning kreeg als Trends Gazellen onderneming. In die functie zetelde hij in het directiecomité van Business & Society Belgium. Dirk is verder initiatiefnemer van het Cradle to Cradle Platform en bestuurder bij Plan C, het transitieplatform voor duurzaam materialenbeheer en Café de Fiennes, Sustainable Hub.

+32 02 520.12.41
dirk.leroy@sustenuto.be

Melvin Laurent

Melvin Laurent is een jong en gedreven coach met een oplossingsgerichte mindset. Hij is sterke overtuigd dat duurzaamheid in de bedrijfsstrategie dé toekomst is voor succesvolle organisaties. Gedreven en flexibel integreert hij zich snel in een nieuwe omgeving. Met zijn eigenschappen van bemiddelaar gaat hij telkens op zoek naar de beste oplossing voor alle partijen. Melvin heeft een bachelor milieu- en duurzaamheidsmanagement behaald aan de Hogeschool Gent. Naast zijn werk voor bedrijven en sectoren op het vlak van duurzaamheidsrapportering, stakeholderconsultatie en communicatie werkte Melvin mee aan de CSR Campus Days, en duurzaamheidscongres met een 35-tal sprekers en 150 deelnemers dat op 27 november 2018 plaatsvond in Gent.
 
 

+32 02 520.12.41
melvin.laurent@sustenuto.be

Kristof Debrabandere

Kristof Debrabandere is een ervaren duurzaamheid expert en coach die in 2017 gestart is bij Sustenuto. Hij is gepassioneerd voor de integratie van duurzaamheid in organisaties die zowel de maatschappij als de bottom-line van de organisatie, nu en in de toekomst ten goede komen. Kristof heeft uitgebreide ervaring in de industrie met innovatie en business development en heeft gewerkt en gewoond in België, het Verenigd Koninkrijk en Mexico. Daarnaast heeft hij gewerkt bij Bond Beter Leefmilieu als beleidsadviseur voor duurzaam materialenbeheer en transitiemanagement. Vervolgens werkte hij als manager duurzaamheid bij Tessenderlo Group en Elia. Kristof is industrieel ingenieur in de chemie, met een Master en PhD in polymeertechnologie. 
 

+32 02 520.12.41
kristof.debrabandere@sustenuto.be

Benoît Simonart

Benoit Simonart is een dynamisch en toegewijde coach die bedrijven helpt bij de integratie van duurzaamheid in hun strategie en cultuur, met als doel het verbeteren van economische resultaten, met een positieve impact op het milieu en op het welzijn van mensen. Hij is ervan overtuigd dat deze aanpak een bron is van waarde creatie en een competitief voordeel. 

Benoît combineert een ingenieur achtergrond met vaardigheden in management, marketing en leadership. Zijn specifieke kennis in duurzaamheid heeft betrekking op de ontwikkeling van  geïntegreerde programma's, te beginnen met de strategieformulering en implementatie tot het aanpakken van onderwerpen als innovatie in producten en processen, de betrokkenheid van stakeholders, partnerschappen, communicatie en rapportage. 

Benoît is Burgerlijk Ingenieur UCL en bezit een master diploma in Industrieel Beleid van de KUL. Hij heeft uitgebreide ervaring in de telecom, energie en logistiek. De laatste tijd is hij actief geweest als senior adviseur duurzaamheid en MVO programma manager voor grote bedrijven. Hij heeft een participatieve stijl van coachen, is resultaatgericht, analytisch en een positieve denker.

+32 02 520.12.41
benoit.simonart@sustenuto.be

Virginie Hoet

Na vele jaren bedrijven te hebben bijgestaan omtrent transactionele, corporate, M&A, private equity en corporate governance zaken, en na substantiële in-house expertise in een internationale financiële instelling, besloot Virginie een andere richting na te streven en gevolg te geven aan iets waarover ze gepassioneerd is.  Virginie nam een sabbatical van een jaar waarin ze zich toelegde op duurzaam ondernemen. 

Vandaag combineert Virginie haar expertise en vaardigheden uit haar voorgaande beroepen en haar verworven kennis over klimaatsverandering, duurzaamheid en ESG om ondernemingen te helpen op hun reis naar duurzaamheid. Virginie zoomt in op sustainable finance en volgt nationale en Europese initiatieven op het gebied van duurzame financiering om zakelijke en financiële trends te begrijpen en dit toe te passen in de bedrijfscontext.  

Virginie gebruikt haar gecombineerde en transversale kennis en expertise ook om bewustwording omtrent deze materies te creëren en om het begripsniveau over deze zaken te helpen vergroten door het geven van presentaties en seminaries.  

Virginie behaalde haar licenciaat in de rechten aan de Universiteit Gent en heeft een postgraduaats diploma vennootschaps- en fiscaal recht van de Université Libre de Bruxelles. Virginie volgde onder meer de opleiding Business Sustainability Management en de opleiding Sustainable Finance aan het Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

 

+32 02 520.12.41
virginie.hoet@sustenuto.be

Wim Verbeke

Wim Verbeke werkt aan het creëren van effectieve langetermijnimpact door duurzaamheidsgerelateerde uitdagingen op te lossen. Hij heeft een passie voor visieontwikkeling en het ontwerpen van effectieve benaderingen om die visie te bereiken. Hij heeft een innovatiemindset en past een breed scala aan tools toe om strategische en systemische duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken.

Wim werkte eerder als organisatieadviseur aan toekomstdenken en innovatie. Hij nam meerdere langetermijnprojecten op zich rond strategische uitdagingen voor grote bedrijven en overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland. Sinds 2018 werkt Wim bij Sustenuto als senior sustainability advisor waarbij hij zich richt op de ontwikkeling van net-zero, circulaire en eerlijke benaderingen voor een breed scala aan marktpartijen.

Wim studeerde af als Master in de Milieuwetenschappen aan de Universiteit Gent en heeft een Bachelor in Geologie. Hij is gecertificeerd als expert klimaatfinanciering (mitigatie en adaptatie) door de Frankfurt School of Business en is trainer voor het EU Climate Knowledge & Innovation Center (EIT Climate-KIC). 

 

+32 02 520.12.41
wim.verbeke@sustenuto.be

PROJECTEN

Strategische verankering van duurzaam aankoopbeleid

“Duurzaam aankoopbeleid, de stuwende kracht van Gent 2020”, heeft tot doel bestuurders, directeuren en managementteams uit de stad mee te krijgen in het belang van strategisch duurzaam aankopen. Dit is een masterproject waarbij de Stad Gent een voorbeeldconsument wil worden. De koopkracht van de Stad is daarbij niet alleen een hefboom voor verduurzaming, het draagt ook bij tot een meer efficiënt beleid. Binnenkort worden de resultaten voorgesteld op de Ecoprocura conferentie die zal doorgaan van 24-26 september 2014 te Gent.

MVO Academy

In opvolging van het succes van het MVO Lerend Netwerk Quadrant voor de kamers van koophandel in België wordt Sustenuto gevraagd dit te organiseren op Europees niveau. Een twee-daagse MVO Academy werd ontwikkeld. Deze is bedoeld de capaciteit van de Kamers te versterken als MVO hefboom en adviseur voor hun leden. De MVO Academy staat open voor 25 Kamers (nationaal, regionaal en lokale Kamers evenals hun delegaties in Brussel) van de 27 EU lidstaten en kandidaat landen. De 2-daagse opleiding is ontwikkeld voor managers van de EU kamers van koophandel die actief betrokken zijn met MVO of met MVO aspecten (energie, milieu, sociale integratie, HR beleid, internationale handel, deugdelijk bestuur, ...). De MVO Academy gaat verder in op MVO praktijken binnen KMO's en Kamers, met praktische tools betreffende MVO rapportering, MVO scans, duurzaamheid analyse, methodieken voor MVO sensibilisering, MVO communicatie en de ontwikkeling van een MVO actieplan.

Duurzaam materialenbeheer voor Europa

Achtergrondstudie  voor de informele EU Milieuraad (12-13 juli 2010), voorgezeten door het Vlaams Gewest in het kader van het Belgisch Europees Voorzitterschap in 2° semester 2010. Het rapport bouwt de fundamenten voor een circulaire economie in Europa. De studie is een samenwerking tussen Sustenuto met de KUL en het Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (Duitsland).

MVO bij de Belgische Kamers van Koophandel

Sustenuto werkt sinds 2008 als partner samen met de Federatie van de Kamers van Koophandel voor de organisatie van het MVO Lerend Netwerk Quadrant. Maar ook voor de eigen MVO inspanningen werkt Sustenuto met de Federatie samen. Workshops werden gehouden voor de Raad van Bestuur, de duurzaamheidsanalyse werd uitgevoerd, MVO acties werden genomen en in 2013 besliste de Federatie zijn eerste duurzaamheidsrapport te maken in samenwerking met Sustenuto.

MVO Referentiekader

In het kader van de uitvoering van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2004-2008 worden een 50-tal stakeholders bevraagd. Werkgevers, vakbonden, NGO's, overheid, consumentenvertegenwoordigers, zij geven allen hun input op de draft van het Belgisch Referentiekader MVO. Sustenuto verzorgt ook de workshops met deze stakeholders voor de opzet van het federaal Actieplan MVO.

MVO scan voor de uitzendsector

De uitzendsector speelt een centrale rol op de arbeidsmarkt en wil in deze positie ook ten volle zijn maatschappelijke rol opnemen. Daarom namen de sociale partners van de uitzendsector het engagement om de mainstreaming van MVO te bevorderen bij ondernemingen in de sector. Concreet nam het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten samen met zijn partners (De Punt, Plus Uitzendkrachten, Randstad, T-interim en Z-staffing ) het initiatief om een MVO scan (online tool) volledig op maat van de uitzendsector te ontwikkelen. Uitzendbedrijven kunnen met deze tool op een laagdrempelige manier hun eigen MVO beleid onder de loep nemen en concrete acties nemen. Deze acties zijn zowel gericht naar het eigen vast personeel, als naar uitzendkrachten. Sustenuto werd gevraagd de sociale partners te begeleiden bij de finalisering van deze tool.

Blue Gate Antwerp

Sustenuto maakt deel uit van een consortium van ruimtelijke en landschapsinrichters en economische en mobiliteitsexperten voor de uitwerking van het Masterplan Petroleum Zuid, een eco-effectief en watergebonden bedrijventerrein in de voormalige industriezone Petroleum-Zuid aan de Schelde. Doel is de opzet van een hoogwaardig, multifunctioneel en duurzaam bedrijventerrein en dit doorheen alle stadia van het masterplan. Dit start met de sanering van het terrein, de ruimtelijke inrichting, de bouw en gebouwen, als ook materialengebruik, transport & mobiliteit, energie, afvalbeheer, werkgelegenheid en een kwaliteitsvolle omgeving voor werk & vrijetijdsbesteding.                                                                                              

Onderzoek voor duurzaam zakendoen

De European Academy for Business in Society (EABIS, momenteel ABIS ) ontwikkelde zich binnen CSR Europe als het platform dat academische kennis combineerde met business ervaring. EABIS creëerde een excellente voedingsbodem voor diepgaand MVO onderzoek. Sustenuto werkte met EABIS om vorm te geven aan de eerste mega MVO onderzoeksprojecten op Europese bodem.

MVO digitaal kenniscentrum

Het Digitaal Kenniscentrum MVO is de nieuwsredactie over MVO in Vlaanderen. Sustenuto stond in 2010-2011 in voor de redactionele input, het beheer van de website, opvolging van vragen van gebruikers en verstrekken van informatie over MVO. Tweemaandelijkse werd een e-nieuwsbrief uitgestuurd, de website werd zelf aangerijkt met columns, interviews, nieuwsberichten, praktijkvoorbeelden en informatie over MVO-events.

Besturen willen MVO verankeren

Begeleidingsproces van Vlaamse steden, gemeenten en OCMW’s die vanuit de rol van ‘maatschappelijk verantwoorde kopende klant’, vooral de sociale dimensie bij aankopen willen toepassen. Via verschillende type overheidsopdrachten werd nagegaan hoe vooral kansengroepen en jongeren beter bereikt konden worden. In een proef is met behulp van de SROI-methode (Social Return on Investment) gekeken hoe de meerwaarde-creatie zichtbaar gemaakt kan worden. Al deze inzichten hebben geleid tot de publicatie van een boek: “Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten”.

MVO in de voedingsector

Sustenuto begeleidt Spadel sinds 2010 bij de ontwikkeling en implementatie van de duurzaamheidstrategie. Duurzaamheid is één van de drie centrale ankers van Spadel. Mijlpalen bij de samenwerking zijn de ontwikkeling van visie en doelstellingen naar 2020 (Spadel Sustainability Strategy), het opstellen van een balanced scorecard, het implementeren en managen van acht duurzaamheidsplatformen. Duurzaamheid wordt ondermeer geïntegreerd bij de productinnovatie via natuurlijke ingrediënten in de limonades, een ambitieus koolstofvoetafdruk reductieplan met als ultieme ambitie neutraliteit in 2020, een proactief HR-beleid via Great Place to Work en het installeren van een MVO-bonus en het herzien van de interne financiële richtlijnen voor duurzaamheidsinvesteringen. Spadel werd in 2013 erkend binnen de European Business Awards als één van de top tien Europese bedrijven binnen de categorie 'milieu en duurzame ontwikkeling', Marc du Bois werd in hetzelfde jaar genomineerd als manager van het jaar door Trends Tendances.

MVO in de mijnindustrie

BIA is een Belgisch familiebedrijf dat reeds meer dan 100 jaar uitrusting toelevert in West en Centraal Afrika voor de mijn- en bosbouw. Met een visie om de geprefereerde partner te worden voor vorm te geven aan een duurzame aarde 'shaping a sustainable earth' wil BIA dit ook doortrekken binnen de eigen activiteiten in de Benelux. Sustenuto stond BIA bij om het hoodfkantoor een volledig duurzame invulling te geven.

Albatros, de eerste MVO Scan

De Albatros is één van de eerste volledige zelfevaluatie-instrumenten voor bedrijven op cd-rom, ontwikkeld voor zowel grote als kleine bedrijven uit alle sectoren. Aan de hand van een vragenlijst kan u nagaan in welke mate uw bedrijf reeds aandacht besteed aan het evenwicht tussen economische, sociale en ecologische aspecten van het ondernemen. Het resultaat van de evaluatie geeft een overzicht van sterke en zwakke punten van de bedrijfsvoering vanuit een duurzaam perspectief. Waar mogelijk wordt kort uitgelegd hoe verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Dit werd door Sustenuto samen ontwikkeld met Ethibel (momenteel Vigeo) in opdracht van de Vlaamse overheid. Meer dan 2000 exemplaren werden verspreid. Een exemplaar kan u nog steeds op aanvraag bij Sustenuto verkrijgen.

Sokratest, zelf-evaluatie voor pro-actief talentbeleid

De SOKRATEST is een online zelfevaluatie-tool voor bedrijfsleiders en HR-managers van elke organisatie. Het uitgangspunt van deze test is dat investeren in talenten gelijk staat aan investeren in een duurzame toekomst voor uw bedrijf. De SOKRATEST bestaat uit 8 modules, gaande van visie op talent, talent zoeken en vinden, talent verwelkomen, talent versterken, talent in verscheidenheid, talent motiveren, talent boeien en behouden tot het betrekken van talent bij de bedrijfsvoering. Telkens wordt de link gelegd tussen de inspanningen die worden genomen op het vlak van HR en hoe deze inspanningen bijdragen tot het behalen van de doelstellingen van het bedrijf. De SOKRATEST bestaan in 2 versies, één voor grote bedrijven en KMO's en een lichtere versie voor kleinere, familiale ondernemingen. Sustenuto ontwikkelde de SOKRATEST in opdracht van de Stad Gent in samenwerking met tal van actoren.                                                                                                        

MVO en KMO

In het kader van het Lerend Netwerk 'MVO en KMO' voerde Sustenuto in samenwerking met de Unie voor Zelfstandige Ondernemers (Unizo) 12 vormingsessies uit over gans Vlaanderen. Meer dan 250 KMO ondernemers namen deel. Dit Lerend Netwerk sloot aan bij het project 'Tools voor KMO' een initiatief van Unizo met Business and Society waarbij de beste MVO praktijken van KMO's gebundeld werden in de gids 'Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer'.

Sociale meerwaarde bij grote infrastructuurwerken

Sustenuto begeleidt de Stad Antwerpen samen met de sociale partners van de Antwerpse bouwsector (ABVV, ACLVB, ACV, Bouwunie en Confederatie Bouw, FVB en de VDAB) in de zoektocht naar vernieuwende methodieken en concepten voor bijkomende instroom van werknemers uit kansengroepen bij overheidsopdrachten. Het traject kadert in de zoektocht hoe sociale meerwaarde te creëren bij grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding. Het concept van “werkplekleren” wordt verder ontwikkeld, niet alleen om kansengroepen te integreren, maar ook om het personeelsbeleid en de competentieontwikkeling binnen een bedrijf te versterken. In de bijhorende studie beschrijft Sustenuto hoe de aanpak werkt en hoe deze toepasbaar is bij concrete projecten en overheidsopdrachten.

Start-to-MVO

Evy Gruyaert is de gastvrouw bij deze "Hoe MVO fit worden?" Een sterk aanbod: workshop, filmpjes met praktische opdrachten en tips en je eigen logboek waarbij je je prestaties volgt. Start-to-mvo is de eerste echte mvo roadshow. Het resultaat van een hechte samenwerking tussen overheid, bedrijfs-, MVO netwerken en Sustenuto.

MVO in mini-MBA

Als ondersteuner van nieuwe business initatieven organiseerde Innotek de afgelopen jaren 10 “mini-MBA” opleidingen. Meer dan 200 al dan niet startende ondernemers gingen in 9 modules in op verschillende aspecten van ondernemerschap. Sustenuto verzorgde de MVO-module. Op een praktische wijze werd ingegaan op de achtergrond en definities van MVO en op concrete tips en instrumenten om het in de praktijk te zetten.

SMART Sustainable Public Procurement

In het kader van de strategische verankering van een duurzaam aankoopbeleid in de Stad Gent wordt de Europese richtlijn voor duurzaam aankopen SMART toegepast. Twee aankoopsegmenten worden als piloot gebruikt, drukwerk en voertuigen. Dit project sluit dan ook naadloos aan bij enerzijds Green Track, een pilootproject van ruim een jaar uitgevoerd met diverse organisaties uit de cultuursector in Gent en SMART Mobility, het pilootproject voor het aankoopsegment van voertuigen. Een duidelijke definiëring van de aankoopbehoefte en overleg met de markt zijn slechts twee elementen die het aankoopproces grondig vernieuwen. Finaal wordt een praktisch draaiboek voorzien die als handleiding dient voor de andere aankoopsegmenten.

Co-creatie met Business & Society Belgium

Sustenuto voert op regelmatige basis interim-opdrachten uit voor Business & Society Belgium, het MVO business netwerk in België. De opdrachten variëren van de organisatie en begeleiding van workshops, bevraging van professionals inzake MVO in hun sector en co-creatie met deze actoren voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak. Een concreet voorbeeld is een brede stakeholderbevraging over de toekomstige missie van Business & Society Belgium. Volgende doelgroepen werden door middel van drie rondetafelgesprekken geconsulteerd, de MVO netwerken, sectoren en media, NGO's en vakbonden, en academici en consultants. De aangekaarte thema's behandelen de verwachtingen van deze stakeholders ten aanzien van de rol, missie en diensten van Business & Society Belgium.

In-company training voor auditoren

Ook de wereld van de auditoren verandert. Een 2-daagse in-company vorming voor Vinçotte maakt dat de auditoren het brede domein van duurzaam ondernemen begrijpen en de link leggen naar deze velden waar traditioneel audits op gebeuren zoals milieu en veiligheid.

Workshops 'Duurzaam en Ethisch Verantwoord Ondernemen'

Zowel voor de medewerkers van Flanders Investment & Trade (FIT) als ondernemers organiseerde Sustenuto workshops rond 'Duurzaam en Ethisch Verantwoord Ondernemen'. Deze workshops werden voor de de Vlaams economische vertegenwoordigers in het buitenland georganiseerd tijdens de diplodagen. Deze dagen waren ook het startschot van het lerend netwerk ‘duurzaam internationaal ondernemen’ van FIT, Kauri en Sustenuto.

Duurzaam Hoger Onderwijs

Met het Copernicus Charter kwam Duurzaam Hoger Onderwijs in 1994 prominent op de agenda te staan van vele instellingen in het hoger onderwijs. Sindsdien is het thema aan belang blijven toenemen. Sustenuto organiseerde verschillende Lerende netwerken hoe duurzaamheid te integreren in de curricula. Voor het beheer van de instellingen zelf werden ook workshops georganiseerd voor het management van universiteiten en hogescholen . De grote opkomst in de Lerende Netwerken, met meer dan 200 docenten over een jaar, toonde de nood en interesse. Dit alles werd nadien door Ecocampus van de Vlaamse overheid overgenomen en verdergezet.

Europese benchmark inzake MVO opleidingen

Sustenuto voerde een uitgebreid onderzoek uit op MVO opleidingen in zes Europese landen (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Verenigd Koninkrijk) in opdracht van de Antwerp School of Management (AMS). Het onderzoek focuste op 86 hoger onderwijs instellingen die de "United Nations Principles of Responsible Management Education" (UNPRME) onderschrijven. Het onderzoek leidde tot de ontwikkeling van geïntegreerde MVO opleidingen voor AMS in samenwerking met Prof. Luc Van Liedekerke, academisch directeur van de BASF-Deloitte Chair on Sustainability.

MVO in de grondstoffenindustrie

Jean-Luc Deleersnyder werd benoemd als de nieuwe CEO van de Sibelco Group in de lente van 2013. Op groepsniveau formuleerde Sibelco de ambitie om leiderschap op te nemen op het niveau van duurzaamheid. De 5 regio's binnen de Groep kwamen voor de uitdaging om deze visie om te zetten in dagelijkse praktijk. Sustenuto ondersteunde de Corporate Sustainability Department in het definiëren van de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, de ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie en de eraan gekoppelde implementatie aanpak.

MVO in de textielsector

Bekaert Textiles voorziet dagelijks 60.000 matrassen van het passende deken en textiel. Sustenuto werkt op twee fronten samen met Bekaert Textiles, in het kader van innovatietrajecten voor een nieuw totaal concept inzake matras en textiel op basis van de principes van circulaire economie en anderzijds bij de vormgeving van de algemene duurzaamheidstrategie.

MVO in de hernieuwbare energie sector

Hanssen Transmissions is een belangrijke speler in de sector van de hernieuwbare energie via de bouw van de rotor voor windmolens. Sustenuto werkte met Hansen Transmissions voor de invoering van de SA8000 standaard, een kwaliteitsnorm voor het verbeteren van duurzaamheid en in het bijzonder arbeidsverhoudingen en omstandigheden op de werkplek en in de toevoerketen. Sinds 2011, Hansen Industrial Tranmissions werd een deel van de Japanse Sumitomo Group.

MVO in de bouwsector

Sustenuto begeleidt Wienerberger bij de strategiebepaling duurzaamheid. Kernvragen die zich stellen voor Wienerberger zijn: Wat is de visie van Wienerberger op duurzaamheid? Wat zijn verschillende scenario’s op 10, 20 jaar en hun gevolgen? Wat zijn hierin de ambities en doelstellingen inzake duurzaamheid? Het circulair denken inzake materialen neemt hierbij een cruciale plaats in. In welke mate kan Wienerberger de materialen hergebruiken in hun producten. De scenario's worden op drie niveau's uitgewerkt. De bouwmaterialenbalans op nationale en Europese schaal, de materialencyclus op het niveau van de productontwikkeling, in casu de baksteen en de evolutie van product naar bouwsysteem. De begeleiding leidt tot een managementworkshop waarbij een gedeelde visie op de toekomst ontwikkeld wordt.                                                                                                         

MVO in de automobielsector

Toyota Motor Europe vraagt Sustenuto een visie te ontwikkelen inzake strategische filantropie in combinatie met een sterke employee involvement. Eén van de principes die Toyota groot gemaakt heeft als productiebedrijf staat ook hier centraal. 'Genchi genbutsu', vrij vertaald 'bouw inzicht in oorzaak en gevolg als basis voor juiste voorstellen' 'go to the source to find the facts to make correct decisions and build consensus and trust'. Toyota Motor Europe heeft reeds een sterk programma inzake maatschappelijke projecten en anderzijds veel ervaring met het betrekken van medewerkers. Essentieel wordt het verbinden van deze goede praktijken en het verankeren met de missie van Toyota zelf.

Integrated Sustainability Management for HSEQ Managers

Sustenuto ontwikkelde samen met Prof. Luc Van Liedekerke, academic director van de BASF-Deloitte Chair on Sustainability,  een 2-daagse executive training program voor the Antwerp Management School (AMS). De geïntegreerde cursus biedt managers een multidisciplinair perspectief op het beheer van milieu, gezondheid, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. De cursus introduceert een systematische aanpak voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit terwijl de integratie van duurzaamheidsaspecten. De training werd opgesteld na een grondige Europese benchmark over MVO opleidingen. De training vond de eerste keer plaats in het najaar van 2013.

MVO bij een pint

De Kluwer Cafés brengen professionals na de werkuren samen, steeds begeleid door een gastspreker rond een boeiend thema. In een informele setting ging Sustenuto in op het MVO kader, het ‘waarom’ van MVO en wat dit dan in de praktijk betekent.  Het afsluitende debat had aandacht voor vragen als “MVO, ook in tijden van crisis?” en “MVO ook voor KMO’s?”

Europese samenwerking rond MVO

COGITA (Corporate Social and Environmental Responsibility through Public Policy) is een interregionaal project tussen 13 Europese regio's, dat MVO beoogt te versterken bij de Europese KMO's. Sustenuto werd gevraagd één van de Europese conferenties te faciliteren.  Het doel van dit event was om mensen samen te brengen en te leren van elkaar op een innovatieve wijze. Sustenuto zorgde dan ook voor vernieuwde aanpakken die de creativiteit, netwerking en actieve deelname van de aanwezigen stimuleerde.

MVO fit-o-meter

Als onderdeel van het Start-to-mvo programma ontwikkelde Sustenuto de MVO fit-o-meter. De MVO fit-o-meter geeft je direct zicht op hoe fit je onderneemt voor de toekomst. Dit is een zeer laagdrempelig en sensibiliserend instrument. Benieuwd of je een MVO Atleet, MVO (mee)Loper of MVO Starter bent? De MVO fit-o-meter laat je toe om na te gaan of jij nood hebt aan start-to-mvo.

Aanbevelingen voor een circulaire economie

Sustenuto ontwikkelde de 'Guide on C2C beyond waste management' in opdracht van het Cradle to Cradle Network, een project deels gefinancieerd door de European Regional Development Fund via het INTERREG IVC programma onder leiding van de Provincie Limburg (Netherland). Deze gids geeft inzicht in de voornaamste uitdagingen voor Europa om de transitie te maken naar een maatschappij waar afval grondstof wordt. Deze gids is de hoeksteen van het Cradle to Cradle Network INTERREG IV C project en bouwt op de ervaring van 10 Europese regio's, het Cradle to Cradle Framework en toekomstanalyses op vier domeinen met name industrie, ruimtelijke ontwikkeling, bestuur en bouw. Net zoals deze studies is de gids ontwikkeld vanuit een praktisch oogpunt voor beleidmakers. Het bevat 15 aanbevelingen om een circulaire economie op te bouwen.

Marktleiders van morgen. Congres voor duurzame innovatie.

Dit congres maakt deel uit van de Week van de Innovatie in Vlaanderen. Sustenuto verzorgde de opmaak van het programma en de praktische organisatie. Via diverse thema’s, zoals: ‘ Integriteit & ethiek’, ‘Met uw stakeholders op reis’, ‘CO2 arme aardbeien’, ‘Duurzaam internationaal ondernemen’, ‘Zorgzaam personeelsbeleid’, of ‘Hoe bouw je een ecofactory?’, kregen de deelnemers, waarvan het merendeel bedrijven, een ruim aanbod aan innovatieve voorbeelden. Iedereen kon verder deelnemen aan een interactief en innovatief format van paneldebatten met Belgische Award winnaars. Ook de catering stond geheel in het teken van duurzaamheid met lokale aanbieders van gelabelde producten en nieuwe duurzame concepten, omkaderd door de Ecokok.                                                                                      

MVO in de telecom

Sustenuto begeleidt Mobistar bij de opmaak van een MVO actie plan, specifiek gericht naar strategische filantropie. Hierbij wil Mobistar maatschappelijke projecten steunen die in lijn liggen met de kernactiviteit communicatie. De begeleiding betreft keuzes inzake bestuur, het vastleggen van criteria zowel voor de keuze van de partnerships als voor het betrekken van de eigen medewerkers (employee involvement).

MVO in de betonsector

Sustenuto begeleidt de Belgische federatie van de prefab betonindustrie (FEBE) bij hun transitie naar een duurzame sector. De richting wordt ook onderlijnd door een nieuwe baseline 'prefab beton, duurzaamheid krijgt vorm'. De 80 lidbedrijven van Febe fabriceren en leveren een uitgebreid gamma aan producten bestemd voor de bouwsector in zijn brede betekenis. Hun gemeenschappelijk kenmerk: alle worden ze in een fabriek of atelier, in reeks of op maat geproduceerd en in hun definitieve vorm aan de gebruiker geleverd. Samen met Sustenuto wordt een eerste sectorrapport duurzaamheid gemaakt volgens de GRI-richtlijnen.

MVO in de banksector

Reflectie binnen de bank aangaande de MVO strategie. Sustenuto treedt binnen de bank en verzekeringengroep Axa op als sparring partner voor het evalueren van de huidige strategie, activiteiten en de resultaten en anderzijds voor het bepalen van toekomstige prioriteiten en mogelijke acties.

Quadrant, het MVO Lerend Netwerk

Meer dan 300 ondernemers zijn gepassioneerd bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) via Quadrant op initiatief van de Belgische Kamers van Koophandel in samenwerking met Sustenuto. Met Quadrant passen we de methodologie van lerende netwerken uit Plato toe op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Gedurende één jaar komen een 100-tal bedrijfsleiders van KMO's in heel België maandelijks in kleinere groepen samen om te leren over en te werken rond MVO. De Quadrant lerende netwerken zijn uitgegroeid tot een MVO-platform van ondernemers en kamers die graag hun MVO-ervaringen met anderen delen.

MVO Scan - de nieuwe generatie

Sustenuto ontwikkelt momenteel de nieuwste generatie van MVO scans. De laatste jaren stijgt het aantal b2b assessments op het vlak van duurzaamheid. Het lijkt wel of iedere grote klant met zijn eigen model aankomt. Dit plaatst elke organisatie voor de uitdaging om zich voor te bereiden op vragen waar je staat inzake duurzaamheid? wat de grote uitdagingen zijn? en ook hoe je hierop kan verbeteren? De MVO Scan 2014 wordt volledig ontwikkeldin lijn met de laatste evoluties, de iso 26000 en GRI. Het geeft bedrijven en organisaties de mogelijkheid om te peilen hoe ver de organisatie al staat met de implementatie van als het MVO management. De MVO Scan is opgebouwd als een groeimodel met 300 verklaringen.Elke verklaring peilt op hetzelfde moment naar de MVO performantie als dat het een voorbeeld kan zijn voor een mogelijk te nemen actie. Er rest slechts één ding te doen: test jezelf! 

ISO 26000 en GRI bij overheidsorganisaties

De ISO26000 richtlijn werd geïmplementeerd bij vier federale administraties, de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid en de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (PODDO). Samen zijn deze administraties goed voor bijna 30.000 werknemers. Sustenuto ontwikkelde de aanpak om de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid toe te passen en tevens parallel de vier organisaties te ondersteunen bij het publiceren van hun eerste duurzaamheidsverslag volgens GRI. Doel van het project was daarnaast ook capaciteitsopbouw te bekomen in de organisaties, leerervaringen uit te wisselen en na te gaan hoe MVO in de breedte van de federale administraties kan worden opgepakt. De resultaten zijn samengevat in een rapport dat voorgesteld werd op de ISO 26000 conferentie in Genève.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid begrijpen. Een briefing voor managers.

Het project RESPONSE voert onderzoek uit naar de kloof tussen de visie van stakeholders en bedrijven inzake hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. RESPONSE werd ondersteund door de Europese Commissie (DG Onderzoek) en werd uitgevoerd door een multi-disciplinair team van onderzoekers van top business schools in Europa, zijnde Insead (Frankrijk), Copenhagen Business School (Denmarken), Università Commerciale Luigi Bocconi (Italië), de Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (Polen), Impact - een training consultancy en Sustenuto. Het project werd uitgevoerd via een innovatief partnership tussen business school leden van de European Academy for Business in Society (EABIS) en de corporate founding partners – IBM, Johnson & Johnson, Microsoft, Shell and Unilever. De resultaten zijn opgenomen in een briefing rapport voor managers.

Sociale criteria in overheidsopdrachten

Van Code Buysse tot fair trade en de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). 40 internationale standaarden, certificeringssystemen en labels worden onderling vergeleken. Dit zowel inzake hoe de labels werken alsook welke criteria worden opgenomen (sociale en arbeidsvoorwaarden, eerlijke handel , mensenrechten, diversiteit en non-discriminatie). Het rapport geeft aan hoe de labels kunnen gebruikt worden in overheidsopdrachten en hoe de Vlaamse overheid het gebruik van sociale criteria bij aanbestedingen kan bevorderen.

Duurzaamheid impact beoordeling

Dit document biedt een algemene inleiding tot duurzaamheid impact beoordeling - sustainable impact assessment (SIA). SIA is een methodiek voor de gelijktijdige verkenning van economische, milieu en sociale impacten van diverse vormen van beleid, programma's, strategiëen en actieplannen. De handleiding werd besteld door de OESO en heeft als voornaamste doelstelling beleidmakers van OESO landen te sensibiliseren inzake het potentieel van SIA om te komen tot een meer duurzaam beleid.

MVO expertenrapport

Expertenrapport over de MVO evoluties en trends. Het schetst in vijf hoofdstukken de internationale en Belgisch/Vlaamse trends inzake duurzame bedrijfsvoering en geeft in negen stellingen de uitdagingen voor verdere mainstreaming van MVO in Vlaanderen. Het rapport bevat twee tijdlijnen met de belangrijkste internationale en Belgisch/Vlaamse initiatieven voor MVO tussen 1968 en 2010.

50 landen in actie en dialoog

Kauri, ontstaan vanuit de noord-zuid politieke agenda, verbindt bedrijven, NGO's en diverse andere stakeholders tot een echt cooperatief MVO platform. In het kader van een opdracht voor Flanders Investment & Trade werkten Kauri en Sustenuto samen om duurzaamheid in kaart te brengen in alle landen waar FIT vertegenwoordigd was, gaande van Zweden over Iran, Argentinië tot China. Dit zowel op het vlak van initiatieven in deze landen, bestaande MVO netwerken dan wel de positie van de overheid ten opzichte van MVO. Dit leidde tot de publicatie ‘Duurzaam Internationaal Ondernemen. 50 landen in actie en dialoog’.

De circulaire economie voorbereiden in Europa

De C2C network brengt verschillende EU regios samen om goede praktijken te delen en hierop verder te bouwen voor de toepassing van C2C principes in relatie tot afval en grondstoffenbeheer. Het C2CNetwerk is een INTERREG IVC project dat een 'fast track' status kreeg wat betekent dat de resultaten bijdragen aan de Europe 2020 strategie van de Europese Commissie inclusief hun deelname aan het project. Sustenuto werkte samen met het VITO (Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek) om het C2C kader voor het project vorm te geven. Voor dit rapport en zo veel meer (Good Practice Handbook and a Guide on Waste Management & C2C) kan je terecht op www.c2cn.eu.

MVO in het Midden-Oosten

Sustenuto bezocht diverse managers van Besix in het Midden-Oosten (de Arabische Emiraten Dubai en Abu Dhabi) voor het in kaart brengen van de MVO uitdagingen. Met een 10.000 arbeiders van diverse nationaliteiten, tewerkgesteld op giga-bouw projecten zoals de Burj Khalifa (grootste gebouw ter wereld) en het Ferrari challenge thema park zijn de uitdagingen niet min. De inspanningen maakten deel uit van een meer structurele aanpak van MVO bij Besix.

ONS ENGAGEMENT

Van kennis maken met MVO tot er strategisch mee aan de slag gaan: u bent bij ons aan het juiste adres. Wij bieden een uitgebreid pakket aan diensten voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Hierdoor garanderen we u steeds de laatste kennis en instrumenten. Ons werk voor overheden levert inzicht over het toekomstige beleidskader. Het samenwerken met managementscholen en kennisinstellingen creëert fundamenten voor onze aanpak en methodieken. De projecten met bedrijven maken onze beleidsontwikkeling realistisch en toepasbaar.

Onze coaches zijn ervaren professionals met een passie voor duurzaamheid. Ze werkten meerdere jaren rond duurzaamheid zowel bij bedrijven als overheden. Ze bieden een evenwichtige en omvattende kijk op MVO dankzij hun multidisciplinaire scholing. Deze varieert van toegepaste economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, ingenieur, productontwikkeling tot communicatiewetenschappen. Ze plaatsen uw uitdaging in een internationaal perspectief dankzij opleiding en/of werkervaring in het buitenland. Samen zijn de coaches vloeiend in Engels, Frans en Nederlands. Zie voor meer informatie 'Het team'.

We ontwikkelden het Duurzaam Groei Model als een kader voor de integratie van duurzaamheid. Het beantwoordt zowel aan de noden van een starter als aan die van een leider inzake duurzaamheid. Het Duurzaam Groei Model maakt de essentie van duurzaamheid voor uw organisatie zichtbaar en toepasbaar. Het sluit perfect aan op de internationale standaarden (zoals GRI en ISO 26000) zonder dat het de zware structuur overneemt.

Bij elke samenwerking staan we voor duidelijke afspraken, flexibiliteit en concrete resultaten die blijven doorwerken in uw organisatie. Tastbare resultaten kunnen bestaan uit een helder zicht op wat MVO voor uw organisatie betekent, welke duurzaamheiddoelen belangrijk zijn, welke acties zinvol zijn, hoe u deze het best uitvoert en met welke stakeholders. In essentie leiden de tastbare resultaten voor de organisatie tot meer betrokken personeel, een betere reputatie en een sterkere positie in de markt.